Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Stowarzyszenie

Historia

Stowarzyszenie

Władze

Stowarzyszenie

Statut

Kontakt

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Inicjatywa powołania organizacji, której celem byłoby utrzymywanie więzi ze Szkołą, zakiełkowała na I Zjeździe absolwentów w dniach 11 – 12 października 1974 roku. Po Zjeździe w dniu 2 listopada 1974 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Liceum. Wzięli w nim udział: Feliksa Kobylarz – ówczesna
Dyrektor Liceum oraz absolwenci: Władysław Mart, Józef Mart, Zbigniew Puźniak, Irena Terlecka i Jan Toniak. Niestety, przez dwadzieścia lat – głównie z powodów politycznych – nie udało się powołać organizacji do życia.

Galeria

Do przeczytania

POŻEGNANIA

Krystyna - dziewczyna z Roztocza

Zamojszczyzna – kraina owiana legendą, na granicy mitu o walce zbrojnej polskiego ruchu oporu z okupantem hitlerowskim w okresie II Wojny Światowej. Kraina Roztocza, pochmurny horyzont Lasów Janowskich, trakt z Biłgoraja do Zamościa i … gimnazjum na tym trakcie, w którym Krystyna wkuwała na całe życie Polskę. 

RAJD

A rajd ciągle idzie…

W 2019 roku po raz 23. wyruszyliśmy na szlaki Roztocza. Tak, jak kiedyś z Profesorem Józefem Jóźwiakiem wędrowaliśmy, śpiewaliśmy harcerskie i turystyczne piosenki, piekli kiełbaski przy ognisku. Wspominaliśmy Profesora, przygody, przeżycia, opowiadali co się u nas wydarzyło od poprzedniego rajdu.

0
ABSOLWENTÓW
0
Dyrektorów
0
Nauczycieli
0
POZOSTALI PRACOWNICY