Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Eleonora Osuch (1937-2010)

Dyrektorka Liceum w latach 1967 – 1974

Historia Liceum i życie zawodowe Pani Eleonory Osuch wzajemnie się przeplatały.  Jej pierwszym miejscem pracy była Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, gdy przyjechała tutaj w 1954 roku jako E. Olech i została zatrudniona na etacie nauczycielki wychowania fizycznego.  

Pochodziła z wioski Niedziałkowice k. Rejowca, gdzie urodziła się 12 kwietnia 1937 roku. Była jednym z trojga dzieci wiejskiej rodziny. Do Szkoły Podstawowej chodziła w oddalonym o 5 km Rejowcu. Po jej ukończeniu wstąpiła do Liceum Pedagogicznego w Chełmie. Od szkolnych lat lubiła sport, a szczególnie konkurencje biegowe. Dlatego w liceum wybrała specjalizację w-f. 

Po maturze podjęła swą pierwszą pracę w Józefowie. Przez 6 lat uczyła w-f. Jej wychowankowie zajmowali czołowe miejsca na powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych, a szczególnie popularny był dziewczęcy zespół gimnastyki akrobatycznej. Potem wyjechała do Kazimierza Dolnego. Jednak po 3 latach wróciła do Józefowa. Duży wpływ na tę decyzję miał jej późniejszy mąż Wiesław Osuch, też zapalony sportowiec. W szkole nie tylko zajmowała się lekcjami, ale też była opiekunem harcerstwa i uczniowskich kół zainteresowań. Równolegle podjęła studia zaoczne na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie. Dyplom magistra matematyki uzyskała w 1967 roku i wtedy powierzono jej stanowisko Dyrektora Liceum, które pełniła przez 7 lat. Miała bardzo dobry kontakt z młodzieżą, którą traktowała po partnersku, ale też była wymagająca. Za zasługi w pracy pedagogicznej była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Oświaty i Wychowania. Została też uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Narodowej na wniosek Stowarzyszenia Wychowanków LO. Zmarła 15 lutego 2010 roku.

Opr. Andrzej Osuch