Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Historia Liceum

1934

Sekretarz Gminy Józefów Ignacy Plata i wójt Bolesław Iżycki postanawiają wybudować nowy budynek szkoły, wówczas podstawowej, bo w starym dzieci już się nie mieszczą.

10 lipca 1934

Architekt Tadeusz Zaremba opracowuje projekt nowego budynku.

1936

Teren pod budowę szkoły darowuje wspólnota wiejska Pardysówka.

Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty budynku.

Sierpień 1939

Zakończenie budowy murów i pokrycie dachem. Wojna przerywa prace.

Lipiec 1944

Powstaje inicjatywa utworzenia szkoły średniej, a jej autorami są: Ludwik Czuk – kierownik Szkoły Podstawowej, Józef Szponar – sekretarz Gminy, Feliks Lachowicz, Maria Przewor i Antonina Fuchsówna – nauczyciele oraz ksiądz proboszcz – Michał Całka.

Sierpień 1944

Wyjazd delegacji do Lublina, raz furmanką a raz koleją, po zgodę władz na utworzenie szkoły średniej.

W skład delegacji wchodzili: Stanisław Grochowicz, Edward Herc, Stanisław Kraczek, Mikołaj Malawski, Tadeusz i Władysław Martowie oraz Władysław Turzyniecki.

30 września 1944

Kuratorium w Lublinie wydaje zgodę na utworzenie gimnazjum w Józefowie, które otrzymuje nazwę: Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne.

17 października 1944

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Pierwszym dyrektorem zostaje Maria Przewor.

1948

Pierwsza tzw. mała matura w Gimnazjum.

1949

Zmiana nazwy na: Gimnazjum i Liceum w Józefowie.

1951

Pierwsza matura, którą zdaje 17 uczniów.

1953 – 1969

Kolejna zmiana nazwy na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące  oraz wdrożenie nowego  11. klasowego systemu edukacyjnego.

1956 –  1958

Wybudowanie internatu przyszkolnego.

11-12 paździenika 1974

Pierwszy  Zjazd Absolwentów na 30-lecie Liceum.

1983

Powołanie pierwszego Komitetu Rozbudowy Liceum w składzie: Danuta Jóźwiak – dyrektorka Liceum, Jan Kolasiński, Czesław Lal, Mieczysław Papiernik, Krystyna Żołądek.

1987

Przeniesienie zajęć lekcyjnych z powodu remontu budynku Liceum do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego.

1989 – 1990

Prace remontowe: wymiana stropów, założenie izolacji fundamentów.

 

1992

Zawiązanie się drugiego Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w składzie: Anna Buczkowska, Jan Garbacz, Maria Kudełka, Stanisław Łokaj, Władysław Matyjanka, Stanisław Nieśpiał, Henryk Okoń, Władysław Sitarz, Stefan Mirosław, Zofia Suszyńska, Stanisław Zaśko, Elżbieta Żukowska. Apel dyrektorki  Liceum E. Żukowskiej o pomoc w uzyskaniu funduszy na remont i rozbudowę szkoły, na który odpowiedziało 850 osób i instytucji.

Czerwiec 1994

Zakończenie remontu i rozbudowy szkoły, sfinansowanych dzięki składkom społecznym oraz dotacjom Miasta i Gminy Józefów oraz Kuratorium Oświaty w Zamościu. Poświęcenie budynku przez Ordynariusza Diecezji  Zamojsko-Lubaczowskiej Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwę.

23 – 24 września 1994

II Zjazd Absolwentów na 50-lecie Liceum. Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wychowanków Liceum.

6 lutego 1995

Decyzja Sądu Wojewódzkiego w Zamościu o wpisaniu do rejestru Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.

8 czerwca 1996

Spotkanie absolwentów z klas maturalnych 1956, 1965 i 1966.

26-27 września 1997

Pierwszy Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka, który zapoczątkował coroczne wędrówki po Roztoczu z udziałem uczniów i absolwentów dla uczczenia zmarłego w dniu 7 marca 1996 r. nauczyciela Józefa Jóźwiaka. W Liceum prowadził zajęcia z wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego oraz był organizatorem harcerstwa i działalności turystycznej.

25 – 26 września 1999

III Zjazd Absolwentów w roku  55-lecia Liceum.

11 – 12 czerwca 2004

IV Zjazd Absolwentów w roku  60-lecia Liceum.

13 – 14 czerwca 2009

V Zjazd Absolwentów w roku 65-lecia Liceum i 15-lecia Stowarzyszenia Wychowanków.

2012

Powstanie nowej struktury oświatowej w Józefowie: Samorządowego Zespołu Szkół, do którego włączone zostało Liceum.

2013

Spotkanie absolwentów z klas maturalnych 1980 i 1983 roku.

31 maja – 1 czerwca 2014

VI Zjazd Absolwentów w roku 70-lecia Liceum.

Czerwiec 2015

Ostania matura w Liceum.

13 września 2019

VII Zjazd Absolwentów w roku 75-Liceum i 25-lecia Stowarzyszenia Wychowanków.