Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279
LICEUM

Liczba absolwentów Liceum w latach 1948-2015

Łączna liczba absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie:  3.472 osoby

1948, 1949 i 1950 – 34 absolwentów, którzy zdawali maturę w innych liceach

1970 – nie było matury, bo wprowadzono 8. klasową szkołę podstawową

 

Rok

Absolwenci

Rok

Absolwenci

1951

17

1984

57

1952

23

1985

75

1953

25

1986

47

1954

23

1987

62

1955

22

1988

48

1956

27

1989

60

1957

27

1990

62

1958

20

1991

61

1959

16

1992

60

1960

12

1993

55

1961

21

1994

81

1962

23

1995

71

1963

44

1996

63

1964

74

1997

69

1965

80

1998

83

1966

68

1999

65

1967

69

2000

92

1968

71

2001

81

1969

57

2002

79

1971

51

2003

82

1972

34

2004

81

1973

61

2005

47

1974

34

2006

67

1975

90

2007

60

1976

77

2008

60

1977

96

2009

53

1978

79

2010

50

1979

70

2011

36

1980

55

2012

33

1981

54

2013

19

1982

68

2014

29

1983

55

2015

7

 

Osiągnięcia

ABSOLWENCI

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. n. biol. Alicja Buczek Akademia Medyczna w Lublinie, obecnie Uniwersytet Medyczny, Zakład Biologii i Parazytologii
dr Romuald Gontarz Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań
prof. dr hab.inż. Franciszek Marian Grabowski

PWSTE w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej;

Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

prof. dr hab. Eugeniusz Grela Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz Akademia Rolnicza w Lublinie, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Techniki Rolniczej; Akademia  Biznesu i Finansów Vistula; dr h.c. Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. inż. Józef Kula Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lupa-Zatwarnicka Akademia Medyczna w Lublinie, obecnie Uniwersytet Medyczny, Zakład Fizjologii Człowieka,
prof. dr. hab. Gustaw Ostasz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie; Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Historii Literatury XX Wieku
prof. dr hab. Marian Podolak Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu; Uniwersytet Opolski, Instytut Fizyki
ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
prof. dr hab. Jan Watrak Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński,  Instytut Filologii Germańskiej
dr Jerzy Wierzchowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak Akademia Rolnicza w Lublinie, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

 

Społecznicy

Jan Borsuk

(1948-2022)

nauczyciel, był wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, przewodniczącym Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członkiem Zarządu Powiatowego Odziału ZNP w Biłgoraju
Marian Buczek wydawca, działacz samorządowy, b. wicewojewoda lubelski
Jacek Bury przedsiębiorca, senator X kadencji Senatu RP
 Henryk Paweł Byra redaktor, założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, b. członek Akademickiego Teatru UMCS „Gong 2”,   b. członek Komisji Ekonomicznej Rady Naczelnej ZSP,  b. przewodniczący Wydziału Wychowania i  Komisji Młodzieżowej Polskiego Związku Piłki Nożnej
Lucyna Chmiel nauczycielka, przedsiębiorczyni, członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

Rudolf Tadeusz Czerniak

(1938-2015)

ekonomista, przewodnik po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i prezes Koła Przewodników
Marek Dziedzic nauczyciel, popularyzator historii Malborka, przewodnik po Muzeum Zamkowym  w Malborku

Roman Fiutko

(1936-2020)

lekarz, był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, utworzył i był prezesem Fundacji „Zdrowie Publiczne”
 Jan Gałan nauczyciel, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, członek Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, b. radny Rady Miasta Biłgoraja,  b. komendant Hufca Ochotniczych Hufców Pracy w Biłgoraju, b. kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju,  organizator telefonu zaufania na terenie powiatu biłgorajskiego

Stanisław Gontarz

(1942-2009)

nauczyciel, działacz oświatowy, był radnym Rady Powiatu Biłgorajskiego, przewodniczącym Komisji Finansów
 Tadeusz Grabowski ekolog, popularyzator przyrody, autor map i przewodników turystycznych, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
 Józef Grochowicz profesor, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”,  wiceprezydent Asian Association for Agricultural Engineering (AAAE),  honorowy wiceprezydent  International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), prezydent Polish Association for Manufacturing and Distribution of PETFOOD
 Eugeniusz Hanejko muzealnik, organizator wystaw i popularyzator historii oraz zabytków Lubelszczyzny, b. dyrektor Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim
 Stanisław Harkot przedsiębiorca, sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

Andrzej Jóźwiakowski

(1945-2020)

inżynier, pracował w Instytucie Techniki Budowlanej, wyjechał do Francji, był licencjonowanym przewodnikiem w Paryżu

Stanisław Koman

(1928-1996 )

ekonomista, działacz turystki, założyciel i prezes Banku Turystyki SA
 Stanisław Kozyra inżynier, działacz samorządowy, organizator obchodów bitwy partyzanckiej pod Osuchami, wójt Gminy Łukowa
 Jan Kudełka ekonomista, b. skarbnik zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
 Krystyna Lupa-Zatwarnicka profesor, organizatorka  obozów społeczno-naukowych w Bieszczadach z udziałem lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy udzielali mieszkańcom bezpłatnych porad
 Stanisław Łokaj przedsiębiorca, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, b. prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Józefowie
 Wiesława Łubiarz nauczycielka, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
 Ryszard Majdański lekarz weterynarii, radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu, radny powiatowy, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej, autor nieoficjalnego hymnu Radomyśla „Moje miasto”, wyróżniony honorowym tytułem „Za zasługi dla miasta i gminy Radomyśl Wielki”
 Józef Mart
(1933 – 2022)
nauczyciel, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, Okręg Mazowiecki
 Kazimierz Mart inżynier, założyciel i honorowy prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, założyciel Fundacji Politechniki Warszawskiej, b. prezes Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Warszawskiej, b. wiceprezes Rady Naczelnej ZSP, b. sekretarz Komisji Budownictwa Mieszkaniowego w Centralnej Radzie Związków Zawodowych

Władysław Mart

(1930-2010)

ekonomista, działacz w Krajowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Harcmistrz Jan Michniak

(1945-2021)

nauczyciel, był komendantem Chorągwi Zamojskiej ZHP i  komendantem Hufca ZHP Tomaszów Lubelski
 Krystyna Mielniczek nauczycielka, członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

 Józef Momot

(1945-2015)

inżynier, popularyzator  sportu, sponsorował piłkarski klub „Łada Biłgoraj”, był dyrekorem Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Biłgoraju i właścicielem Zakładu Inżynierii Leśnej
Krystyna Mrozik nauczycielka, działaczka Polonii Australijskiej
Jan Nowicki inżynier, założyciel i b. prezes Stowarzyszenia  Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy” 1944”
 płk Jan Olech oficer, działacz samorządowy, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, członek Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ustki, b. burmistrz Ustki
dr Jerzy Pardus prawnik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, współinicjator powołania (1989 r.) Stowarzyszenia „Poszkodowanych Polaków przez III Rzeszę”, współtwórca i współfundator Fundacji „Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka” oraz pierwszy prezes jej Zarządu (1990-1993), współzałożyciel i wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej (1993-1994), wiceprezes ZG tego Stowarzyszenia (1995-1997); redaktor naczelny czasopism: „Płomienie” (miesięcznik 1975-1980, tygodnik 1980-1981); „Rzeczywistość” (tygodnik 1982-1989),”Rondo” (tygodnik 1990 -1991), autor kilkuset artykułów w prasie krajowej oraz publikacji w prasie zagranicznej
 Małgorzata Rabiega nauczycielka, członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
Stanisław Roczkowski prawnik, działacz samorządowy, b. wojewoda zamojski
Marta Rogowska ekonomistka, skarbnik zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
Alicja Szpinda przedsiębiorczyni, członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

Marian Tkaczyk

(1947-2001)

nauczyciel, organizator sportu w szkolnictwie zamkniętym, w tym Mistrzostw Zakładów Wychowawczych w sportach zimowych
Jan Toniak dziennikarz, b. sekretarz Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej
Józef Więcław pracownik umysłowy, sekretarz Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Józefowie

 

Lekarze

Janusz Bury

Grażyna Dec (Lal)

Mariola Dec 

Małgorzata Dubiel (Ligęza) 

Regina Dudzicz

Roman Fiutko 

Wiesław Fusiarz

Henryk Futyma

Kazimierz Futyma

Marian Futyma

Andrzej Garbacz

Józefa Gontarz

Tomasz Gromek

Krzysztof Hałasa

Małgorzata Hajduk

Jan Kasperski

Stanisław Kisiel

Ewa Kolasińska-Gliwa

Małgorzata Kolasińska-Bzoma

Mariusz Kolaszyński

Jacek Kopciewicz

Robert Krzaczek

Sławomir Lal

Krystyna Lupa-Zatwarnicka

Marek Łokaj 

Jan Łukasik 

Dominika Mart (Dąbrowska)

Małgorzata Mart

Józef Mękal

Stanisław Michoński 

Jacek Nowak 

Andrzej  Pastuszek 

Andrzej Puźniak 

Anna Rogowska (Grad) 

Tadeusz Rudnik

Tadeusz Senderek 

Robert Sitarz

Aleksander Szkałuba

Jadwiga Szkałuba (Soluch)

Jacek Szpinda

Krystyna Terlecka

Piotr Zaśko

Jerzy Zawiślak 

Jan Żmuda

Stomatolodzy 

Marzanna Dubiel

Monika Kolasińska (Sitarz) 

Andrzej Kryszuk

Janusz Lal

Elżbieta  Nowacka (Wereska) 

Teresa Podolak

Magdalena Święcicka

Teresa Terlecka 

 

Weterynarze

Józef Futyma

Ryszard Majdański

 

Farmaceuci

Katarzyna Bukowska (Skowrońska)

Bogumiła Fusiarz

Grażyna Kowalczuk (Miszczak)

Barbara Mart (Rejdak)

Józef Soluch

Alicja Szpinda (Skowrońska)

 

Księża

ks. Bogdan Jaworowski

ks. Roman Jaworski

ks. Jan Jedliński

ks. Zbigniew Koman 

ks. Waldemar Kostrubiec 

ks. Mieczysław Piwowarek

ks. prof. Mirosław Sitarz

ks. Jan Słoma

ks. Antoni Socha

Oficerowie

gen. Andrzej Knap

płk Eugeniusz Herc 

płk Leon Kobus 

kpt. Stanisław Kupaj 

płk Władysław Kur

płk Leszek Laszczak 

płk Jan Olech

płk Stefan Osuch 

płk Józef Połuch

kpt. Zygmunt Puźniak

Wiesław Padjas – pożarnictwo

Zbigniew Fiutko – marynarka handlowa

Zygmunt Lal – marynarka handlowa

Radosław Łokaj – marynarka handlowa

 

Inżynierowie

Zdzisław Gardyjas

prof. dr hab. inż. Franciszek Marian Grabowski

prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz

Marian Grochowicz

Stanisław Harkot

Andrzej Jóźwiakowski

Teresa Kolaszyńska (Nowak)

Tadeusz Kropop

prof. dr hab. inż. Józef Kula

dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak

Janusz Lal

Bożena Łusiak (Kropop)

Kazimierz Mart

Stanisław Mateja

Józef Momot

Jan Nowicki

Marian Ostasz

Feliks Pardus

Zdzisław Senderek

Tadeusz Szkałuba

Wacław Turzyniecki

Konstanty Wasiliew