Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Nauczyciele liceum

1. Ammar Jamal

2. Baczmaga Wawrzyniec

3. Bardak Janina

4. Bekier Jaworska Ewa

5. Bębenek Zofia

6. Borsuk Jan

7. Ks. Brodziak Piotr

8. Buczkowska Monika

9. Burda Krystyna

10.   Ks. Całka Michał

11.   Cap Józef

12.   Cioch Urszula

13.   Chodaczyńska Stanisława

14.   Cholewa Helena

15.   Cudziło Grzegorz

16.   Czapla Henryk

17.   Czuk Ludwik

18.   Deryło Antoni

19.   Dołomisiewicz Urszula

20.   Dubiel Irena

21.   Duda Jan

22.   Duszyńska Alfreda

23.   Dycha Czesław

24.   Działa Elżbieta

25.   Dziurkowska Barbara

26.   Fila Małgorzata

27.   Fuchs Antonina

28.   Gamoń Józef

29.   Gąsiorek Marzena

30.   Gerun Bogusław

31.   Giruć Stella

32.   Grela Zofia

33.   Gryszkiewicz Jerzy

34.   Ks. Hemperek Antoni

35.   Huczkowski Jan

36.   Ks. Jakubiak Marcin

37.   Janisławska Irena

38.   Janta Monika

39.   Ks. Jaworowski Bogdan

40.   Jóźwiak Danuta

41.   Jóźwiak Józef

42.   Kałużyńska Tamara

43.   Kapica Stanisław

44.   Karwan Zofia

45.   Klimecki Jacek

46.   Ks. Kloza Stefan

47.   Kobylarz Feliksa

48.   Kołodziej Mariusz

49.   Koma Jadwiga

50.   Komendecka Elżbieta

51.   Komendecki Aleksander

52.   Kopciewicz Władysław

53.   Korga Tomasz

54.   Ks. Kot Mariusz

55.   Kowalczuk Maria

56.   Kozak Adrianna

57.   Kozak August

58.   Kozar Dorota

59.   Koźlewicz Katarzyna

60.   Kraczek Stanisław

61.   Kraska Joanna

62.   Krudowski Gustaw

63.   Krycka Maria

64.   Krycki Jan

65.   Kusztykiewicz Aleksandra

66.   Kusztykiewicz Renata

67.   Kuźmiński Leon

68.   Lachowicz Feliks

69.   Lipian Tomasz

70.   Łatyszewicz Natalia

71.   Łysiak Jan

72.   Machniak Antoni

73.   Maciąg Mieczysław

74.   Madej Barbara

75.   Madej Marian

76. Ks. Madej Stanisław

77.   Małczyńska Irena

78.   Maniuk Teresa

79.   Martyn Alicja

80.   Martyn Waldemar

81.   Marzec Stanisława

82.   Mielniczek Krystyna

83.   Ks. Migas Marcin

84.   Moniuszko Beata

85.   Morawska Helena

86.   Morawski Władysław

 

 

 

87. Ks. Mrugała Zenon

88. Nenczyn Oksana

89. Nowicki Krzysztof

90.   Okoniewska Anna

91.   Olucha Janina

92.   Olędzka Elżbieta

93.   Osuch Dorota

94.   Osuch Eleonora

95.   Pająk Barbara

96.   Paszkiewicz Bogusław

97.   Pawłowska Helena

98.   Pierścionek Maria

99.   Popko Danuta

100.  Przewor Maria

101. Ks. Sawic Roman

102.  Radzięciak Jadwiga

103.  Ks. Rawlik Piotr

104.  Różański Jan

105.  Sawicki Mieczysław

106.  Schab Małgorzata

107.  Skowroński Jan

108.  Skulimowski Krzysztof

109.  Sławek Jadwiga

110.  Sobutka Bronisław

111.  Spozowski Stanisław

112.  Swacha Marta

113.  Sykuła Jan

114.  Szymczak Stefan

115.  Tarłowska Helena

116.  Ungier Katarzyna

117.  Wancisziewicz Małgorzata

118.  Ważna Maria

119.  Wnukowicz Łukasz

120.  Wojtowicz Eugeniusz

121.  Wojtowicz Irena

122.  Wójcicka Jadwiga

123.  Wrębiak Marta

124.  Wróbel Izabella

125.  Wróbel Zygmunt

126.  Zaśko Maria

127.  Zmarlik Małgorzata

128.  Żołądek Jacek

129.  Żukowska Elżbieta