Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279
Stowarzyszenie

Władze

Stowarzyszenie

Historia

Stowarzyszenie

Władze

Stowarzyszenie

Statut

Kontakt

Stowarzyszenie

Zarząd

 1. Henryk Paweł Byra – Prezes
 2. Eugeniusz Grela – Wiceprezes
 3. Dariusz Wojciechowski – Wiceprezes
 4. Wiesława Łubiarz-Marczyk – Sekretarz
 5. Marta Rogowska – Skarbnik
 6. Lucyna Chmiel – Członek
 7. Krystyna Mielniczek – Członek
 8. Małgorzata Rabiega – Członek
 9. Alicja Szpinda – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Jerzy Pardus – Przewodniczący
 2. Stanisław Harkot – Sekretarz
 3. Jan Gałan – Członek

Honorowy Prezes

Kazimierz Mart