Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Feliksa Kobylarz (1932 – 2013)

Dyrektorka Liceum w latach 1974 - 1982

Urodziła się w Brodach Dużych, w rodzinie Jóźwiaków, jako najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa. Tu ukończyła Szkołę Podstawową; świadectwo maturalne Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie otrzymała w 1950 roku. Odtąd zaczyna karierę w zawodzie nauczyciela.  W latach 1950 – 1965 pracuje kolejno w: Zagrodach, Majdanie Księżpolskim, Biłgoraju, Tworyczowie i najdłużej, bo 10 lat w Michalowie, skąd przenosi się do Józefowa, gdzie otrzymuje posadę nauczyciela wychowania fizycznego, a następnie geografii. W 1974 roku kończy studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w zakresie geografii fizycznej. W latach 1974 – 1982 pełni funkcję dyrektora LO w Józefowie, w 1982 roku przechodzi na emeryturę.

Była nauczycielką z powołania; pracowita, sumienna, obowiązkowa i – mimo pogłębiającej się niepełnosprawności ruchowej – zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród i odznaczeń państwowych, m.in.: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1972), Złoty Krzyż Zasługi (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982) oraz w 1994 roku, już jako nauczyciel emerytowany, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W Jej ślady poszła jedyna córka Jadwiga. W 1991 roku została nauczycielką geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie. Tu pracowała do 2005 roku, kiedy to nagle odeszła w wieku 49 lat, pozostawiając rodzinę, przyjaciół, a w szczególności matkę, w ogromnym bólu.

Opr. Małgorzata Rabiega