Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

10 listopad

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

Nasi koledzy, absolwenci Liceum: Eugeniusz Grela i Dariusz Wojciechowski, zostali wybrani na funkcje wiceprezesów zarządu Stowarzyszenia.
Eugeniusz zdawał maturę w 1972 roku, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii. Natomiast Dariusz zdawał maturę w 1991 roku, a obecnie pracuje jako fizjoterapeuta w Józefowie.
Obaj zostali wybrani na zwolnione miejsca w składzie zarządu. W ubiegłym roku w grudniu zmarł Kol. Jan Borsuk, a Kol. Stanisław Łokaj zrezygnował z powodu problemów zdrowotnych.

Eugeniusz Grela
Eugeniusz Grela
Dariusz Wojciechowski
Dariusz Wojciechowski