Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Pożegnanie Kolegów z naszego Liceum 

9 luty

Pożegnanie Kolegów z naszego Liceum

Dziś odbył się w Krasnymstawie pogrzeb Mariana Burdy – matura 1966, a wcześniej, w końcu stycznia,  Ryszarda Margola w Lublinie – matura 1954.

Ryszard pochodził z Józefowa, jego mama pracowała w internacie jako kucharka, a tato w tartaku w Długim Kącie. Po maturze planował studia medyczne, ale wylądował na prawie i dyplom uzyskał na UMCS.  Pracował w lubelskiej milicji, m.in. w dziale zajmującym się wydawaniem zgody na broń myśliwską. Potem, jak powstało województwo zamojskie, został tam zastępcą komendanta. Cały czas mieszkał jednak w Lublinie. Przyjeżdżał na nasze szkolne zjazdy i wtedy razem z kolegami i koleżankami z klasy spotykali się u Mariana Gałki na Pardysówce: Maria Kniaź, Józef Soluch, Eugeniusz Polucha  (już nie żyją), Marian Pastuszek i Janek Toniak.

Marian pochodził z Czarnego Lasu. Było ich w domu ośmioro rodzeństwa, a Marian najstarszy. Ojciec wcześnie zginął w wypadku podczas prac leśnych. Było im bardzo ciężko. Marian przez 2 lata  dojeżdżał rowerem do szkoły, a dopiero potem miał stancję. Jeździli razem z Jankiem Gałanem i Zenkiem Soluchem, którzy  mieszkali w Długim Kącie. Dostał się na studia rolnicze w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie (teraz Uniwersytet Przyrodniczy). Tam poznał swoją żonę. Po ukończeniu studiów pracował w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie z siedzibą w Końskowoli. Był bardzo szanowany przez rolników za fachowość i życzliwość.

Zachowamy Ich w pamięci. Niech spoczywają w pokoju!