Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Piękny jubileusz

28 stycznia

Piękny jubileusz

Nasz Kolega Profesor Józef Grochowicz obchodzi jubileusz 85-lecia.Z tej okazji przyjaciele zrobili Mu prezent i wydali o Nim książkę.

Możemy być dumni, że ukończył nasze Liceum jako jeden z pierwszych maturzystów w 1952 roku, poszedł w świat i osiągnął sukces. W 1980 roku mianowany został profesorem nadzwyczajnym, a w 1987 profesorem zwyczajnym. Studiował w Lublinie i wiele lat pracował na swojej macierzystej uczelni Akademii Rolniczej – obecnie noszącej nazwę Uniwersytet Przyrodniczy. Pracował też na innych uczelniach niepublicznych, Jest doktorem h.c. Politechniki Koszalińskiej.

Posiada wiele patentów z zakresu mechanizacji rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz był promotorem 22 prac doktorskich, w tym również naszego absolwenta, Kazika Zawiślaka,  który obecnie też jest profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym. To pomyślna uczelnia dla naszych absolwentów. Tam również jest profesorem Eugeniusz Grela.

Józek nadal działa na polu naukowym, ale nie zapomina o rodzinnej Borowinie i Józefowie oraz naszej Szkole. Życzymy Józkowi dużo zdrowia i dalszych sukcesów:

Ad multos annos senior Professor!

Prof.Józef Grochowicz